Welkom bij het Grafisch Proeflokaal Ommen

Stichting GPO draagt zorg voor ons grafisch erfgoed en wel door het in stand houden en gebruiken

van de druktechnieken en de daarbij behorende machines en met het actueel houden van de ambachtelijke kennis wil GPO zowel in sociaal als cultureel opzicht een bijdrage leveren aan het

behoud van ons grafische erfgoed en helpen voorkomen dat deze kennis verloren gaat.

 

 

De collectie van GPO omvat tal van oude machines, gereedschappen, materialen en producten die betrekking hebben op de grafische historie en het grafische ambacht.


Route